Meer dan 2 miljard mensen in de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater, waaronder 450 miljoen kinderen.

Dit komt vooral door het ontbreken van een betaalbare en adequate infrastructuur om een continue waterbehandeling, distributie en levering te garanderen.

Dit leidt vaak tot schrijnende omstandigheden: ernstige ziekten door besmet drinkwater, lage levensstandaard en gebrek aan kansen op een betere toekomst.

Q4W (Quality for water) heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om verontreinigd water efficiënt en duurzaam te filteren. Een technologie die is gebaseerd op eenvoudige processen om schoon drinkwater te kunnen leveren, Octrooi-nr 2015056, Octrooicentrum Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Uw bijdrage helpt ons schoon drinkwater toegankelijk te maken voor iedereen door betaalbare en duurzame waterzuivering.

Steun voor het pilot Project in GA – Zuid, Ghana op GoFundMe

Onze technologie

Q4W (Quality for water) heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om verontreinigd water efficiënt en duurzaam te filteren. Een technologie is gebaseerd op eenvoudige processen om schoon drinkwater te kunnen leveren.

De universele inzichtelijke waterbehandelingstechnologie kan uitgerold worden tegen minimale lage kosten. De technologie filtert de daadwerkelijke verontreinigingen in het water. Water dat geen chemische stoffen, bacteriologische parameters, fijnstoftroebelheid en micro-organismen bevat, gaat rechtstreeks naar de waterlevering. Dit maakt waterbehandeling goedkoper en schoon drinkwater betaalbaar en voor iedereen op de wereld. Tegen een lage kostprijs over de gehele wereld.

Steun ons op GoFundMe

Meten en monitoren

De waterkwaliteit wordt digitaal gemeten aan de bron door middel van Q4W-technologie. Op basis van de gemeten kwaliteit wordt bepaald of het water behandeld moet worden.

Direct gebruik van schoon drinkwater

Schoon water gaat direct naar de waterlevering. Dus geen onnodige behandeling. Dit bespaart geld en energie.

Behandeling verontreinigd water

Verontreinigd water wordt behandeld via vaste alternatieve behandelingstechnologieën gebaseerd op het type verontreiniging voordat het naar de waterlevering gaat. De behandelingsmethode is milieuvriendelijk en genereert geen afvalwater.

Gebruik

Om de systeemduurzaamheid, betrouwbaarheid en continue schone drinkwatervoorziening te garanderen betaalt de gebruiker een voordelige vergoeding voor het water via cashless payment of via een mobiele app gekoppeld aan een slimme meter met back-up thuis en/of bedrijf.

Schoon drinken voor iedereen

Eén Q4W installatie is in staat om tot 208.000 m3 water per dag te behandelen. Dit zorgt voor schoon drinkwater voor 330.000 mensen.

Verantwoordelijkheid

Het behandelproces van Q4W is innovatief, eenvoudig, milieuvriendelijk, en vrij van chemicaliën.

Betrouwbaarheid

Monitoringsystemen en zuiveringsinterventies zorgen voor een betrouwbare voorziening van schoon drinkwater.

Duurzaam

Betaalbare toegang tot schoon drinkwater creëert werkgelegenheid voor de lokale bevolking en stimuleert economische groei in de regio

Help ons  schoon drinkwater voor iedereen toegankelijk te maken.

De Q4W-oplossing is betaalbaar en duurzamer dan een reguliere waterbehandelingsinstallatie

We hebben startkapitaal nodig voor het uitrollen van het project. Daarom zijn we op zoek naar particulieren en zakelijke investeerders om ons te ondersteunen in onze missie om drinkwater voor iedereen toegankelijk te maken. Met dat geld wordt de eerste installatie in Ghana gebouwd en kunnen we investeren om onze technologie verder te verbeteren en wereldwijd uit te breiden.

Steun ons op GoFundMe

Het Ghana GA-Zuid project

Samen met de lokale partner en grondeigenaren hebben we de randvoorwaarden bepaald voor een duurzame implementatie van een veilige drinkwaterinstallatie. Het project vindt plaats in Adjen Kotoku GA-South in de provincie Great Accra nabij de Densu-rivier. De Densu is een 116 km lange rivier die ontspringt in de regio Atewa en uitmondt in een levend moeras. Met de Q4W drinkwater installatie zorgen we voor een continue aanvoer van 208m3 schoon water per dag. Hiervan kunnen 330.000 mensen per dag drinken